Postal solidària Guineu

Les joves Guineus (Vulpes vulpes) s’espabilen ben d’hora a trobar els seus proppis recursos alimentaris. La seva funció als ecosistemes naturals és molt beneficiosa, doncs caça conills i altres petits mamífers aportant equilibri als hàbitats naturals.

Per només 15€