banner del fòrum d'accessbilitat a l'aire lliure

Avís Legal

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), amb personalitat jurídica de naturalesa fundacional i per tant, sense ànim de lucre, és una associació, constituïda en escriptura pública de 14 d'abril de 1985 i inscrita en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 1279, de la secció 1a de Tarragona, amb domicili a Reus, Av. Prat de la Riba, 18 2n i C.I.F. N° G-43301498, és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d'aquest website, i disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació, així com qualsevol altra forma d'explotació de tots o part de dites contingudes o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit del GEPEC-EdC.

Llicència del contingut

Creative Commons License
Natura per a tothom by GEPEC-EdC is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.gepec.cat/natura/forum.

L'accés a la web implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús, i si no estigués d'acord amb elles, haurà d'abstenir-se d'accedir a la pàgina o d'utilitzar els serveis que es presten a través d'ella. Les condicions d'accés i ús de la present web es regeixen pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l'usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats, de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

Claus d'accés

L'usuari es compromet a realitzar un ús diligent de les claus d'accés, sent responsable de la seguretat i confidencialitat de les mateixes, i tenint l'obligació i l'exclusiva responsabilitat de guardar-les i custodiar-les en lloc segur amb la finalitat d'impedir l'accés a tercers no autoritzats. L'usuari es compromet a més a comunicar al GEPEC-EdC, com més aviat millor, qualsevol incidència que es derivi o pugui derivar en un risc per a la confidencialitat de les dades.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web del GEPEC-EdC, els seus continguts i drets de Propietat Intel·lectual, la programació i el disseny de la web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant prohibida la seva reproducció, comunicació, divulgació i distribució, tret que es conti amb la preceptiva autorització. Així mateix, tots els signes distintius que apareixen en el lloc web són titularitat del GEPEC-EdC i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota cap mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular. El GEPEC-EdC podrà realitzar modificacions al contingut d'aquest website sense previ avís, tant referent a la informació dels seus serveis, segons vagi ampliant i millorant la seva oferta, com en relació a qualsevol altre element que formi part del mateix.

Enllaços

Els enllaços i continguts de pàgines web de tercers a les quals es pot accedir des d'aquest lloc web, no són responsabilitat del GEPEC-EdC, no podent garantir que siguin exactes en el moment d'accés de l'usuari.

Exempció de responsabilitat

En cap cas el GEPEC-EdC serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Tribunals de Tarragona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

Organitzen:
logotip GEPEC-EdC logotip Ecologistes de Catalunya
logotip Departament de Mediambient i Habitatge

Amb el suport de:
logotip Obra Social la Caixa logotip Ajuntament de Tarragona
Amb la col·laboració de:
logotip Departament d'acció social i ciutadania logotip de COCEMFE logotip de Creu Roja logotip de la Diputació de Tarragona
logotip Europarc logotip de Fundación Biodiversidad logotip de Fundación ONCE logotip de Turisme Accessible de la Generalitat
fundació tarragona unida-col·legi d'arquitectes tècnics fundació tarragona unida-col·legi d'arquitectes tècnics cocemfe tarragona xarxa de custodia del territori diputació de barcelona