Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

INFORMA'T

INFORMA'T

MUNTANYA MEDITERRÀNIA

- ELS INCENDIS AL CLIMA MEDITERRANI

Els incendis forestals

Una causa creixent de la destrucció dels boscos són els incendis forestals. El risc d’incendis al clima mediterrani és molt alt, i augmenta durant el període estival, ja que l’atmosfera és molt càlida i seca. En un bosc jove, d’entre 20 i 40 anys, i caracteritzat per pins alts i alzines petites que creixen entre pi i pi, la llum hi passa abundantment, hi ha molt de sotabosc i té un alt risc d’incendi, en canvi en un bosc vell, d’entre 40 i 80 anys, els pins són més alts però les alzines els superen en grandària i han començat a guanyar territori. Com que la llum hi incideix en menor mesura, no hi ha tant de sotabosc i el que hi ha és més humit, el risc d’incendi disminueix.

L’afectació d’un incendi en una pineda pot ser devastadora, el foc es propaga molt ràpidament ja que els pins no tapen el sòl i no poden mantenir un sotabosc fresc, a més a més de ser uns arbres que cremen amb molta facilitat, degut a la resina i a la seva fusta tova i poc densa. Per altra banda, la regeneració d’una pineda després d’un incendi és molt lenta.

Mitjançant la recuperació dels alzinars es contribueix a la reducció del risc d’incendis. Un bosc d’alzines ajuda a mantenir el sotabosc fresc. Així mateix, en cas d’incendi l’alzina comença a rebrostar en poc temps gràcies a l’estructura de les seves arrels lignotuber, és per això que ben aviat després del foc poden sortir les noves tiges.

Mitjançant les repoblacions d’alzines, es contribueix a recuperar els boscos característics mediterranis, verds i ombrívols, amb un sotabosc espès i humit, proveït d’arbustos i plantes, hàbitat de molts animals que conformen l’ecosistema del bosc.

(Agraïm sincerament a l'empresa SEKISUI i als seus treballadors per impulsar no només aquests textos i imatges si no la repoblació de les primeres 70 alzines del Mur Verd de La Canonja)


(Text: Marta Agüera)
(Dibuixos: Blanca Martí)