Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

INFORMA'T

INFORMA'T

MUNTANYA MEDITERRÀNIA

- L'AZINA I COM ES REPOBLA


- EL BOSC MEDITERRANI I LA SUCCESSIÓ ECOLÓGICA


- ELS INCENDIS AL CLIMA MEDITERRANI


L'ecosistema mediterrani és un dels de major biodiversitat, dins de la normativa europea els hàbitats protegits considerats com a únics i que cal conservar són: Buscar hàbitats protegits

LES SETJOLES

Les Setjoles és el nom de la primera finca propietat del GEPEC-EdC gràcies a la donació desinteressada d'uns socis, la família .Alaguero-Matas.

La finca de les Setjoles es troba dins el terme municipal de Pratdip al barranc de la Dòvia. Té una extensió de X ha, l'ecosistema que hi predomina és pineda de garric i alzinar, com a muntanya baixa mediterrània.

ACTUACIONS EN FINQUES DE CUSTÒDIA AGRO - FORESTALS

Les actuacions que s'han realitzat a les finques de custòdia van lligades a les activitats que es realitzen dins del GEPEC-EdC, ja siguin projectes o accions de voluntariat.

S'han instal·lat arnes per abelles per a fer bancs de pol·linització, instal·lació de casetes per a ratapatxets, basses per amfibis i reconstrucció de marges i cabanes de pedra seca.