Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

INFORMA'T

INFORMA'T

FAUNA I FLORA

ÀLIGA CUABARRADA

L’àliga cuabarrada o perdiuera, està protegida i catalogada com a amenaçada s'extinció, viu a les serres litorals i prelitorals del mediterrani. Un 75% de la població catalana es troba a les comarques de Tarragona i de l'Ebre, així doncs tenim el deure de protegir-la

és en les nostres cingleres calcaries de cara al sud i propera als cultius tradicionals de secà on té el seu territori. Per a sobreviure necessita zones obertes on caçar, la seva dieta es basa amb conills i ocells de mida mitjana i gran. Viu tot l'any entre nosaltres, però quan és més sensible és durant la època de cria i fins que els polls no volen, normalment va des de gener a finals d’estiu.

Segons els seguiments que realitza l'ICRA (Institut Català per la Conservació dels Rapinyaires), aquesta espècie, a diferència de la major part dels rapinyaires, es troba en una profunda regressió, que es plasma en una pèrdua constant de parelles.

Des de 1993 s'han perdut 18 territoris al Sud de Catalunya, mai se n'ha recuperat cap. La propagació de projectes de parcs eòlics en les nostres comarques, representen una afecció màxima al coincidir molts d'ells amb els territoris de l'àliga, però també obertura de nous camins, rompudes i estessades per a la prevenció d'incendis.

Caldria que estiguessim orgullosos que visqui en les nostres comarques ja que és un valor patrimonial natural únic al món, valorar-la molt més i no malmetre el seu (nostre) territori.

RAT-PENATS

Des del GEPEC-EdC hem començat a treballar amb rat-penats degut al gran desconeixements d'aquests mamífers, els quals, degut a pors infundades i a l'escassetat d'hàbitats s'han vist greument afectats.

Els rat-penats són gran devoradors d'insectes que sovint esdevenen plagues, d'aquesta manera estudiant-los i fent prospeccions sobre el territori per saber on són les seves poblacions podem afavorir-ne l'hàbitat i també evitar els conflictes que poden causar per ocupació de forats a les vivendes.

S'ha engegat una línia de custòdia en els punts on s'han trobat pobacions i s'han realitzant construcció de tallers de caixes niu amb la seva instal·lació i seguiment per tal de veure la seva progressió.

Visita la web del ratapatxet http://www.gepec.cat/ratapatxet/

http://www.slideshare.net/mediambientcat/associaci-gepec

ABELLES

Els insectes pol·linitzadors s'han vist disminuïts majoritariament a causa dels herbicides, insecticides i pesticides.

La pol·linització és necessària per a que cultius com els fruiters, lleguminoses i d'horta facin els seus fruits, però també d'altres espècies salvatges que els fruits serveixen d'aliment a la fauna salvatge.

Des del GEPEC-EdC s'ha creat un projecte de Bancs de pol·linització per tal d'ajudar a les poblacions d'abelles a refer-se.

S'han instal·lat arnes en reserves naturals voluntàries que GEPEC-EdC té en custòdia i s'han realitzat tallers d'apicultura amb èxit de participants.RIUS AMB AIGUA, RIUS AMB VIDA

Rius amb aigua, rius amb vida, és una campanya d'Ecologistes de Catalunya per a conscienciar a la població i a les administracions per tal de complir la Directiva Marc de l'Aigua en assolir els nivells de qualitat i cabal ecològic dels nostres rius pel 2015.

En el decret del Departament de medi ambient i habitatge 2465/2006, de 13 de juliol s’aprova el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya, definint el cabal de manteniment dels nostres rius.

Actualment en la nostra província tenim rius que no disposen del cabal ecològic, ni de manteniment necessari perquè aigues amunt es reté la seva aigua mitjançant una presa, són els casos del Siurana i del riu Gaià.

En el cas del Siurana, és el sistema del pantà de Siurana connectat amb el de Riudecanyes, els qui realitzen un transvassament entre conques diferents per abastir el camp de Tarragona.

En el cas del Gaià, la presa de Repsol és qui segresta les aigües i fa que el riu no pugui desenvocar a la mar. La plataforma de la qual en formem part és Salvem el Gaià