Pàgina d'Inici
Voluntariat
 
   
 
Tipus de voluntariat

Calen voluntàries i voluntaris per a molts i diversos treballs, aquí apuntem cinc formes d’agrupar aquests treballs:

- Aquesta web i projecte pretenen aconseguir el màxim de contractes amb els arbres, ja siguin escoles, famílies, ajuntaments, empreses, associacions, etc. Imaginat quants arbres es poden salvar si s’aconsegueix convèncer moltes institucions de canviar el paper de cel·lulosa per paper reciclat i ecològic!


- Per a aconseguir aquests contractes cal motivar per a motivar cal tenir força informació. El primer que cal fer éstenir un mínim d'informació per a convèncer els del nostre voltant primer i els altres més tard, per reduir el consum de paper, consumir només paper reciclat i ecològic, utilitzar el paper per els dues cares i, finalment, separar-lo correctament de la resta de brossa perquè pugui ser reciclat.

Pàgina següent(1/3)

 

Projecte Arbres de Paper - GEPEC- EdC - Webmaster: David Martí Pino - Contacte i Crèdits