Pàgina d'Inici
Implica't
 
     
 
Utilitzant paper reciclat i ecològic

Que no et confonguin. Paper reciclat és que no surt de la destrucció directa d'arbres. Paper ecológic és aquell que evita al màxim la contaminació en el seu procès de fabricació (normalment molt conaminant). el que et proposem és que busquis 8que n'hi ha algunes marques al mercat) paper reciclat i, a la vageda, ecològic. Com pots comporvar sempre wserà el millor. En cas contrari, qualsevo lde els dues opcions primeres poden ser un bon pas intermig fins trobar paper reciclat i ecològic. Aquest útltim sol provenir de recollides electives molt ben realitzades (empreses i oficines que pràcticament tot el paper que duen a reciclar és paper d'oficina i pel que pràcticament no cla rentar, i molt menys amb clor, com amb el paper "normal". No creus que el apper normal hauria de ser el apper reciclat i ecològic? Demana que així sigui en tants estaments com puguis, aa teva, el teu centre de treball o estudi, el teu ajuntament. ja no hi ha raos de pes per a evitar el seu consum, els seus preus han baixat moltíssim,i a excepció d'algun paper que es vilgui guardar durant desenis (l'arxiu municipal) la resta potser reciclat iecològic. per cert, el apper eclògic és el que es conserva durant molts més anys. Ja ho saps. Actua!

Tornar enrere

 
     

Projecte Arbres de Paper - GEPEC- EdC - Webmaster: David Martí Pino - Contacte i Crèdits