Manifest contra el Projecte de Decret de 2007, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es vol permetre la caça amb els mètodes del vesc i del filat.

Les persones que signem aquest manifest volem expressar el nostre desacord amb aquest projecte de decret i qualsevol intent de legalització d’aquests mètodes primitius de caça, entre d’altres motius perquè:

1. Atempta contra la biodiversitat i les nombroses espècies d’aus de les nostres garrigues, doncs legalitza mètodes no selectius, massius i incontrolables, que destrueixen una gran quantitat exemplars de fins a 51 espècies protegides.

2. Es tracta d’una crueltat contra el bon tracte animal, permet la mort en massa i cruenta de centenars de milers de tords nascuts al Nord i Centre d’Europa aprofitant el seu pas migratori, tractant-se a més de poblacions en declivi.

3. No es justifica per danys agrícoles, ni com a sector econòmic, sinó una activitat lúdica que no respecta ni la seva pròpia tradició, ni és una forma cultural desitjable sinó que posa a Catalunya a la cua d’Europa en la protecció de la fauna, i capdavantera en la recuperació de costums eradicades d’Europa al llarg del segle XX per obsoletes.

4. Ens avergonyeix especialment que aquest decret tant oposat als valors i sensibilitat ecològica emergents sigui impulsant per una Conselleria governada per un partit (Iniciativa per Catalunya – Verds) suposadament ecologista, que pertany al Grup Verd del Parlament Europeu, i que amb això vulnera la legalitat europea i espanyola en matèria de protecció de les aus.

Demanem doncs que, d’acord amb la legislació europea, espanyola i catalana vigent i la ja nombrosa jurisprudència al respecte, es reconegui la impossibilitat d’efectuar aquestes pràctiques de forma selectiva i controlable, el govern català en decreti la il·legalitat i es dediquin els esforços suficients per la seva definitiva desaparició.
Adhesió individual
Adhesió d'entitat o col·lectiu


Els camps marcats amb (*) són obligatoris

nom persona/nom entitat (*)

cognoms (per adhesions individuals)

DNI / Carta identificació / Passaport (optatiu)

Població / País (optatiu)

Correu electrònic (*)

Comentaris


Autoritzo la visualització del meu nom, cognoms, població i comentaris públicament com a expressió del meu suport contra la legalització de la caça amb vesc i filat . (No es faran públics ni el DNI ni el correu electrònic.)

Avís legal (PDF)